اجرای اصلاح هندسی در مسیر ورودی زیر گذر خلیج فارس
اجرای اصلاح هندسی در مسیر ورودی زیر گذر خلیج فارس

سرپرست شهرداری منطقه هفت اهواز از اجرای پروژه اصلاح هندسی در ورودی زیر گذر خلیج فارس خبر داد.


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز ، فرزین حاتمی کاکش در راستای خبر عنوان کرد: باتوجه به وجود ترافیک سنگین در مسیر ورودی زیرگذر خلیج فارس و ایجاد مشکل در تردد شهروندان پروژه اصلاح هندسی ورودی زیرگذر به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه اجرا شد.
حاتمی ادامه داد: در ورودی این زیرگذر که گاها با تجمع خودروهای سد معبر باعث افزایش حجم ترافیک و ایجاد مشکل برای تردد خودروهای شهروندان به مسیر زیر گذر می کرد با اجرای اصلاح هندسی این مشکل کمتر خواهد شد.
وی افزود: عملیات اجرای اصلاح هندسی به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک با تلاش شبانه روزی نیروهای منطقه در جهت کاهش حجم ترافیک و همچنین جلوگیری از تجمع خودورهای سدمعبر به پایان رسیده است و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.