ادامه کار ساخت یادمان سرداران شهید در آرامستان بهشت آباد اهواز
ادامه کار ساخت یادمان سرداران شهید در آرامستان بهشت آباد اهواز

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز ادامه کار ساخت یادمان سرداران شهید در آرامستان بهشت آباد اهواز صورت گرفت


به گزارش اداره ارتباطات سازمان آرامستانهای شهرداری اهواز ادامه کار ساخت یادمان سرداران شهید در آرامستان بهشت آباد اهواز صورت گرفت، در این مرحله می بایست گنبد یادمان نصب شود که ابتدا زیر ساخت آن در حال آماده سازی و بتن ریزی است که پس از طی مرحله زیر سازی، گنبد طراحی شده نصب می شود و بعد از آن کار طراحی نمای داخلی ساختمان یادمان صورت می گیرد.
بتن ریزی در ۴ قسمت زیر گنبد صورت گرفته که با نظارت دقیق سازمان آرامستانها و معاونت فنی و شهرسازی شهرداری اهواز این کار مورد تایید قرار گرفت و طی چند روز آینده گنبد بطور کامل نصب و آماده بهره برداری می شود.