انتصاب عباس آبیار  به عنوان رییس هیأت عامل بانک شهر در استان خوزستان
انتصاب عباس آبیار  به عنوان رییس هیأت عامل بانک شهر در استان خوزستان

با حکم احمد درخشنده مدیر عامل بانک شهر، عباس آبیار به عنوان رئیس هیات عامل بانک شهر در استان خوزستان منصوب شدند

   با حکم  احمد درخشنده مدیر عامل بانک شهر، عباس آبیار به عنوان رئیس هیات عامل بانک شهر در استان خوزستان منصوب شدند

در این حکم آماده است امید است با توکل به ذات لایزال الهی و بهره گیری از تجربیات و اختیارات ارزنده خود و پتانسیل های وسیع موجود در آن استان در تحقق اهداف و برنامه های بانک، همکاری و مساعدت بفرمایید و کارنامه قابل قبولی از فعالیت، بهبود و پیشرفت امور بانک در شعب بانک شهر آن استان از سوی مسئولین ذیربط ارئه گردد.

گفتنی است رییس هیات عامل بانک شهر در راستای اهدافی از جمله شناسائی پتانسیل اقتصادی منطقه و برنامه ریزی در جهت جذب منابع با هماهنگی مسئولین ذیربط، ارائه طرحها و پیشنهادات اجرایی جهت دستیابی به مزیت های رقابتی متناسب با شرایط استان و منطقه- ارائه رهنمودهای مدیریتی و سازنده در جهت تقویت و اثربخشی شعب بانک در استان- ارتقای موقعیت شعب بانک شهر در سایه اعمال ابتکار، خلاقیت و نوآوری عمل می کند.

عباس آبیار هم اکنون معاون مالی اقتصادی شهرداری اهواز است.