تایید ابتلای دانش آموزان به کرونا با دانشگاه علوم‌پزشکی است
تایید ابتلای دانش آموزان به کرونا با دانشگاه علوم‌پزشکی است

شناسایی و تایید اینکه در بین دانش آموزان افرادی مبتلا به کرونا شده اند بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است.

مودت مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در گفتگو با پایگاه خبری بازتاب خوزستان گفت: شناسایی و تایید اینکه در بین دانش آموزان افرادی مبتلا به کرونا شده اند بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است.
وی افزود: آموزش و پرورش معلمان ودانش آموزان مبتلا به کرونا را جهت حضور بر سر کلاس خودداری می نماید
این مقام مسوول در ادامه گفت: اخیرا در گفت و گو با یکی از رسانه ها به نقل از بنده اشاره شده مواردی از بیماری کرونا در مدارس آموزش و پرورش شناسایی شده .ضمن تکذیب این گفت و گو تاکید می نمایم شناسایی دانش آموزان مبتلا به کرونا با دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش در این مورد به مستندات اشاره می نماید. وی در پایان افزود: خانواده های عزیز به شایعات توجه نکنند که بدانند دانشگاه علوم پزشکی مطمئنا نظارت بر دانش آموزان و معلمان با جدیت دنبال می نمایید.