جلسه و بازدید ریاست شورای شهر اهواز در منطقه پنج
جلسه و بازدید ریاست شورای شهر اهواز در منطقه پنج

مسائل درآمدی منطقه پنج با حضور رییس شورای شهر اهواز و مدیر منطقه بررسی شد.


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه اهواز، جلسه ای با حضور سنواتی ریاست شورای شهر اهواز و قضاوی زاده مدیر منطقه ، در دفتر مدیریت منطقه جهت بررسی وضعیت درآمدی منطقه برگزار شد .
ریاست شورای اسلامی شهر بعنوان نماینده مردم و مسئولان شهرداری بعنوان خدمتگذاران امر از نگاه های مختلف اساسی ترین مسائل منطقه را مطرح کردند .
سیامک قضاوی زاده مدیر منطقه گفت: تعامل و همفکری اعضای شورای اسلامی بعنوان یار همیشگی شهرداری در رفع مشکلات شهری بسیار موثر است .
وی منبع اصلی درآمد منطقه را دریافت عوارض ساخت و ساز عنوان کرد و افزود: نوسانات بازار بر درآمد شهرداری تاثیر زیادی دارد که برای مقابله با این امر باید منابع درآمدی دیگری تعریف شود.
سنواتی اظهار داشت : شورا بعنوان نماینده گان مردم باید در مقابل خواسته های آنها جوابگو باشند که این امر نیازمند همکاری بیشتر پرسنل شهرداری با اعضای شورای شهر است .
وی ایجاد درآمد پایدار را برای شهرداری امری لازم و ضروری خواند و بر همفکری اعضای شورای اسلامی و مسوولان شهرداری در تعریف درآمدهای جدید و پایدار برای شهرداری تاکید کرد.
پس از اتمام جلسه رییس شورای شهر با همراهی مدیر و معاونین منطقه از سایت اداری و حضور در واحدها با کارمندان دیدار نمودند و از روند کار درآمدی منطقه بازدید کردند.