رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان در حال انجام است
رنگ آمیزی جداول سطح شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان در حال انجام است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان از رنگ آمیزی جداول سطح شهر جهت زیباسازی چهره شهری خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان، دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان از رنگ آمیزی جداول سطح شهر جهت زیباسازی چهره شهری خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: رنگ آمیزی جداول سطح شهر طبق روال هر ساله از دو سمت منطقه شیخ مندنی و میدان دانشگاه به سمت مرکز شهر در حال انجام می باشد.