قیرپاشی و آسفالت ۱۶۰۰۰ متر مربع از سطح خیابان های مناطق هشتگانه توسط سازمان عمران در فروردین ۹۹
قیرپاشی و آسفالت ۱۶۰۰۰ متر مربع از سطح خیابان های مناطق هشتگانه توسط سازمان عمران در فروردین ۹۹

مدیر عامل سازمان عمران گفت : اکیپهای آسفالت این سازمان در فروردین ماه امسال نزدیک به 16هزار متر مربع از سطح مناطق هشتگانه را قیرپاشی و آسفالت کردند.


به گزارش اداره ارتباطات سازمان عمران ، سید صاحب موسوی در ادامه افزود : علی رغم مشکلات و گرفتاریهای ناشی از ویروس کرونا در سطح جامعه و ایجاد محدودیتها در تردد ماشین آلات این سازمان در سطح شهر ، از نیمه دوم فروردین و با رعایت فاصله اجتماعی و موارد بهداشتی ، اکیپهای این سازمان مشغول بکار شدند.
وی در ادامه گفت: طی این دو هفته فعالیت که بصورت مستمر که حتی روزهای تعطیل را هم شامل میشد ، عملیاتهای تراش آسفالت فرسوده ، قیرپاشی و آسفالت در خیابانهای سجاد ، ابراهیمی ، امت ، ظفر و فاطمی زاده در کوی آخراسفالت واقع منطقه یک شهرداری با مساحت ۶۱۰۰ مترمربع، خیابان تسبیح ۷ در کوی نیرو و خیابان مرجان در ملی راه واقع در منطقه سه شهرداری با مساحت ۲۰۰۰ مترمربع، خیابانهای شهید عراقی(پورداود) و باهنر در کوی انقلاب ، ظلع شمالی و جنوبی پل راهنمایی و جاده اهواز به خرمشهر واقع در منطقه شش شهرداری با مساحت ۵۸۰۰ مترمربع، محوطه ساختمان اداری منطقه هشت شهرداری با مساحت ۱۸۵۰ مترمربع انجام شد.