لکه گیری معابر اصلی شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان
لکه گیری معابر اصلی شهر توسط شهرداری مسجدسلیمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، شهرداری مسجدسلیمان نسبت به...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی، شهرداری مسجدسلیمان نسبت به لکه گیری کلیه معابر سطح شهر اقدام نمود.

.