استاندار خوزستان با تاکید بر کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی گفت:مردم در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای وارده باید همراهی مسئولان را ببینند. غلامرضا شریعتی افزود: هزینه های بالای دستگاه های دولتی و مسئولان کشور در شرایط فعلی اقتصادی تاثیر روانی منفی بر جامعه می گذارد. به گفته وی شاید این هزینه‌ها رقم زیادی […]

استاندار خوزستان با تاکید بر کاهش هزینه های دستگاه های اجرایی گفت:مردم در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای وارده باید همراهی مسئولان را ببینند.
غلامرضا شریعتی افزود: هزینه های بالای دستگاه های دولتی و مسئولان کشور در شرایط فعلی اقتصادی تاثیر روانی منفی بر جامعه می گذارد.
به گفته وی شاید این هزینه‌ها رقم زیادی از بودجه را به خود اختصاص ندهد اما تاثیر روانی آن بر مردم بسیار زیاد است.
وی با اشاره به اینکه باید صرفه جویی اولویت کار مسئولان قرار گیرد خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم عملکرد دولت را در این مسایل نظاره گر هستند و با اینگونه هزینه اضافی ممکن است عملکرد خوب دولت از ذهن آنها محو شود.
استاندار خوزستان درخصوص جشنواره شهید رجایی نیز گفت: سیستم ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه‌ها باید در سازمان‌ها مدنظر قرار گرفته و یکی از ملاک‌های عمل ما باشد.
وی با اشاره به اینکه این عملکرد باید برای ارتقای سازمانی مدنظر قرار گیرد افزود: با این روش ساختار سازمانی و نظام بهره‌وری بهبود می‌یابد ضمن آنکه شرایط تشویقی برای عملکرد بهتر کارمندان فراهم می‌شود.
شریعتی در ادامه با بیان اینکه در شرایط فعلی، کشور در شرایط سختی قرار دارد و دشمنان اراده محکمی علیه ما دارند گفت: مردم نباید میان خود و سازمان‌ها و مسئولان احساس جدایی کنند، و در شرایطی که دولت سختی های بسیار دارد همه باید با هم متحد شوند.