همه با هم موجبات زیبایی مسجدسلیمان را فراهم کنیم
همه با هم موجبات زیبایی مسجدسلیمان را فراهم کنیم

امروزه نام شهر اولین ها در گوش هر ایرانی نواخته و روزگار پرفراز و نشیب مدرنیته شهر سازی ایران با پیشگامی مسجدسلیمان در تاریخ نگاشته شده است.

امروزه نام شهر اولین ها در گوش هر ایرانی نواخته و روزگار پرفراز و نشیب مدرنیته شهر سازی ایران با پیشگامی مسجدسلیمان در تاریخ نگاشته شده است.
شهری که در دل زاگرس و پس از حفاری نخستین چاه نفت خاورمیانه شکل گرفت و رفته رفته سینه ی خود را بر مهاجران گشود و از شیره ی وجود خودش همه را سهیم کرد.
کوه های بختیاری استوار ایستاده اند و از مردمی که بر زلزله خیز ترین زمین خوزستان و در خانه هایی بسیار بسیار ناامن زندگی می کنند محافظت می کنند تا نشاید تاری از موی هموطنی کم شود چرا که آن ها خود را مسئول تر از کسانی می دانند که تا امروز مسئولیت اداره این شهر را داشته اند.
کافی است که پای درد دل سرپرست جدید شهرداری مسجدسلیمان بنشینید تا به اندازه ی چپاول ۵۰ ساله ی انگلیس از سینه ی خاک بختیاری سخن بشنوید.
محمد زراسوندی علیپور که بیش از ۱۵ سال سابقه ی مدیریتی در این شهر دارد، با تفکراتی نو و پیش بینی های مستمر و بلند پایه پا به عرصه ی میدان جهادی نهاده و با یاری مردم فهیم و دلاور مسجدسلیمان برنامه هایی اساسی برای زیر بنای شهر دارد.
او که خود را وام دار این ملت و خاک بوس نقطه به نقطه ی مسجدسلیمان می داند قدم در کارزار خطیری نهاده که جانوران موذی و گزنده همچون مارهایی تیز دندان در آن کمین کرده اند تا به محض سبک و سنگین های کهنه و زخم خورده ی این دیار شروع به حملات نابرابرانه کنند و کم کاریِ پیشینیان را بر گردن او بیندازند.
محمد زراسوندی علیپور که در بدنه شهرداری مسجدسلیمان رشد کرده است متر به متر تپه و ماهور های این شهر را با طول و عرض جغرافیایی می شناسد. ملت همیشه بیدار و شورای اسلامی محترم و متحد مسجدسلیمان باید بدانند که آن ها تصمیم گیرنده ی چگونه زیستن خویش هستند و با آغوشی باز زراسوندی علیپور را همراهی کنند تا همه از شهری با چهره ای زبیا لذت ببریم.شاید موجبات دلسوزی آن هایی که هجرت کردند و دیگر نمی توانند بازگردند فراهم شوند چه بسا اگر عزم بازگشت کنند درِ خانه هر مسجدسلیمانی بر آن ها گشوده و سفره ی گسترده ی بختیاری ها بی ریا ترین خوان زندگی ایشان خواهد بود.