ورودی اهواز ساماندهی و دارای المان می شود
ورودی اهواز ساماندهی و دارای المان می شود

شهردار اهواز گفت: ورودی های اهواز با ایجاد المان ساماندهی و زیباسازی می شوند


به گزارش سایت شهرداری اهواز، شاعری شهرداری اهواز با اشاره به گلایه همیشگی شهروندان از نبود دروازه و المان در ورودی شهر، اظهار کرد: طراحی دروازه ورودی اهواز از سمت اندیمشک به اتمام رسیده و نقشه های اجرایی آن جهت برآوردهای مالی و اجرای مناقصه در حال تهیه است

وی افزود: امیدواریم حداقل دو ورودی مهم اهواز در این دوره با ایجاد المان ساماندهی و زیباسازی شود

شاعری با اشاره به ضرورت توجه دولت به شهرداری اهواز گفت: شهرداری بودجه دولتی ندارد و در تامین منابع مالی خودگردان است، البته منابع درآمدی که قانون گذار برای آن تعریف کرده در شهری مثل اهواز به شدت وابسته به منابع نفتی است که وزارت نفت از پرداخت آن خودداری میکند، ما ثروتمندترین شهرداری فقیر ایران هستم