چراغ راهنمایی تحت فرمان در تقاطع شریعتی و فاطمی زاده نصب و راه اندازی شد.
چراغ راهنمایی تحت فرمان در تقاطع شریعتی و فاطمی زاده نصب و راه اندازی شد.

در جهت ایمن سازی معابر شهری و حل معضلات و گره های ترافیکی آنها، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز اقدام به نصب و راه ‌اندازی چراغ راهنمایی تحت فرمان در تقاطع شریعتی و فاطمی زاده نمود.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، عبدالامیر مجدم با اشاره به اینکه تقاطع ها مهمترین گلوگاه های ترافیکی در سطح معابر بوده و حل معضلات و گره های ترافیکی آنها، گامی اساسی در ساماندهی ترافیک شبکه معابر سطح شهر است، اظهار کرد: در همین راستا و با توجه به اهمیت خروجی ترافیک در خیابان شریعتی جنوبی، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز، اقدام به نصب و راه‌اندازی چراغ راهنمایی تحت فرمان در تقاطع شریعتی و فاطمی زاده نمود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز اضافه کرد: مدیریت مرکز کنترل ترافیک این معاونت به صورت مستمر با انجام مطالعات ترافیکی و سنجش موقعیت تقاطع ها، اقدامات لازم را جهت نصب و راه اندازی انواع مختلف چراغهای راهنمایی در سطح شهر، انجام می دهد.