روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز ۱۰ آذر ۱۳۹۹

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز

پذیرای ایده های نوین سرمایه گذاری در شهر اهواز هستیم

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز ۲۲ آبان ۱۳۹۹

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز

شهر خوب تجلی گاه رفتار شهروندان است

بسمه رب کلاهم ۱۳ مهر ۱۳۹۹

بسمه رب کلاهم

اهمیت و جایگاه زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ⬅️ به قلم سمیرا جلیلی …. با برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال ۵۷ و سقوط نظام طاغوتی پهلوی ، جایگاه استثماری بانوان در دوره طاغوت نیز از بین رفتو زنانی که در دوره طاغوتنمیتوانستند در سرنوشت کشورموثر باشند در دوره نظام جمهوری اسلامی […]

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز ۰۶ مهر ۱۳۹۹

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز

نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است

تایید ابتلای دانش آموزان به کرونا با دانشگاه علوم‌پزشکی است ۰۲ مهر ۱۳۹۹
مودت مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در گفت وگو با بازتاب خوزستان

تایید ابتلای دانش آموزان به کرونا با دانشگاه علوم‌پزشکی است

شناسایی و تایید اینکه در بین دانش آموزان افرادی مبتلا به کرونا شده اند بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است.

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز

نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

روابط عمومی واموربین الملل شهرداری اهواز

نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است

روابط عمومی واموربی الملل شهرداری اهواز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

روابط عمومی واموربی الملل شهرداری اهواز

در حفظ و نگهداری شهر خود کوشا باشیم

رتبه نخست بزرگترین رخداد آموزش پزشکی کشور به آبادان رسید ۲۲ تیر ۱۳۹۹

رتبه نخست بزرگترین رخداد آموزش پزشکی کشور به آبادان رسید

تندیس و رتبه نخست سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به عنوان بزرگترین رخداد آموزش پزشکی کشور نصیب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان شد.

رتبه نخست بزرگترین رخداد آموزش پزشکی کشور به آبادان رسید. ۲۱ تیر ۱۳۹۹

رتبه نخست بزرگترین رخداد آموزش پزشکی کشور به آبادان رسید.

تندیس و رتبه نخست سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به عنوان بزرگترین رخداد آموزش پزشکی کشور نصیب اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی آبادان شد. .